THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Kính gửi quý đối tác & khách hàng Kể từ ngày 09/11/2018, Công ty TNHH PACISOFT Việt Nam, đơn vị chủ quản PACISOFT.com và PACISOFT.vn sẽ tiến hành phát hành hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy truyền thống. Phần mềm...